De DISC-profielen

voorgesteld door de AEC DISC-kleurenmethode

De eerste stap naar zelfkennis

Om jezelf beter te leren kennen en beter te communiceren

Wat is het DISC-gedragsprofiel?

Het DISC-profiel geeft informatie over iemands gedragsvoorkeuren, d.w.z. hoe hij dingen doet.
In die zin kan het op zichzelf niet beschouwd worden als een persoonlijkheidsprofiel.

Het DISC-profiel is ook geen “DISC-test“. Er zijn sowieso geen goede of foute antwoorden, geen goede of slechte profielen.

Pas op voor frequente semantische verwarring, die alleen maar getuigt van een ontoereikende kennis van de DISC-Methode.

Het DISC-profiel wordt bepaald aan de hand van antwoorden op een vragenlijst, opgesteld door de uitgevers van de DISC-tool. Niet alle DISC-vragenlijsten zijn gelijkwaardig. De relevantie van het profiel hangt dus af van een kwaliteitsvolle lezing en verwerking.

TROEVEN van het DISC-profiel van Arc En Ciel?

De meest gevalideerde vragenlijst

Het DISC-profiel dat de AEC DISC-Kleurenmethode oplevert, is gebaseerd op de originele DISC®-vragenlijst van de Cleaver Company (VS), die ze meer dan 30 jaar ontwikkelde en sindsdien wereldwijd op grote schaal verspreidde.

De synthese van Marston en Jung

De beschrijving van een persoon vormt een ware synthese van het werk van Marston over DISC en het werk van Jung over psychologische types.

Waarden die het profiel verfijnen

Het DISC-profiel van de AEC DISC-Kleurenmethode bevat systematisch de beschrijving van je waarden die je kleuren nuanceren of versterken. De waardeleer volgens Spranger verfijnt de persoonsbeschrijving.

Je profiel gaat alleen over jou!

De AEC DISC-profielen zijn echt op jouw maat opgesteld. Geen blabla over de DISC-methode. Geen schema’s of algemene inhoud, de profielen zijn alleen in jou geïnteresseerd.

Welke informatie is opgenomen* in de AEC DISC®-profielen?

(*kan variëren afhankelijk van het gekozen profiel)

 • Samenvatting van je grafieken
 • Jouw talenten voor het bedrijf
 • Jouw optimale omgeving
 • Jouw waarden in combinatie met je kleuren
 • De kenmerken van je natuurlijke stijl
 • De kenmerken van je tegengestelde stijl
 • Jouw specifieke kenmerken
 • Jouw percepties en die van anderen
 • Beter met jou communiceren
 • Te vermijden in communicatie met jou
 • Jouw motivatietroeven
 • Jouw managementtroeven
 • Jouw verbeterpunten
 • Jouw gedragsindicatoren
 • Jouw natuurlijke en aangepaste verkoopstijl
 • Jouw natuurlijke en aangepaste leadershipstijl
 • Vergelijking tussen je natuurlijke stijl en jouw stijl, aangepast door de kleuren
 • Jouw stijlen op het wiel van Arc-en-Ciel
 • De waarden die je kleuren nuanceren
Profil DISC proposé par AEC DISC Belgique

Wat zijn de verschillende DISC-profieltypes?

Er zijn tal van toepassingen van de AEC DISC-Kleurenmethode in het professionele en persoonlijke leven. Er zijn verschillende profielen gecreëerd om je bij deze toepassingen te ondersteunen.

Het persoonlijke DISC-profiel

Het persoonlijke AEC DISC-profiel is het basisgedragsprofiel van de Kleurenmethode.
Ze wordt gebruikt in opleidingen en bij individuele ondersteuning en coaching.
Het kan worden aangevuld door de opties sales en/of management voor commerciële profielen of managers.

Het DISC-salesprofiel

Dit profiel is gebaseerd op het persoonlijke DISC-profiel, aangevuld met een salesoptie die het gedrag in perspectief plaatst met commerciële functies. Het is natuurlijk bestemd voor commerciële medewerkers en managers. Dit is een extra troef om je salesteam efficiënter te maken.

Het DISC-managementprofiel

Net als het salesprofiel is het DISC-managementprofiel gebaseerd op het persoonlijke DISC-profiel, aangevuld met specifieke rubrieken voor managementacties. Het is bestemd voor managers op alle niveaus in het bedrijf. Zij vormen een nuttige aanvulling op de managementopleidingen.

Het DISC-studentenprofiel

Het DISC-studentenprofiel is gebaseerd op het persoonlijke DISC-profiel met een aangepaste terminologie.
Het is bedoeld voor studenten en pasafgestudeerden. Het biedt een aanvullend inzicht op een diploma en is zeer relevant voor het bevestigen van een oriëntatie.

Het DISC-profiel voor particulieren

Dit nieuwe DISC-profiel wordt aangeboden door Arc-En-Ciel RH voor mensen die een persoonlijk zelfkennisproces willen starten.
Het is gebaseerd op het persoonlijke profiel met een aangepaste terminologie en prijs op maat van de specifieke doelgroep van particulieren.

Het vereenvoudigde DISC-profiel

Dit vereenvoudigde  profiel isgebaseerd op het persoonlijke DISC-profiel. Het is beknopter, maar bevat wel alle essentiële informatie. 
Het is bedoeld voor korte opleidingen, workshops en seminaries en conferenties met een groot aantal deelnemers.

Profil DISC de la Méthode des Couleurs AEC DISC

Het DISC-rekruteringssprofiel

Het DISC-rekruteringsprofiel is bedoeld voor werving en interne mobiliteit. Op basis van het persoonlijke profiel vat het de essentie ervan samen en kun je het aan je uiteindelijke kandidaten voor een functie aanbieden. Dit AEC DISC-profiel wordt ook gebruikt om het vergelijkingsprofiel te bepalen.

Het DISC-functieprofiel

Als je de softskills die in een functie worden verwacht, wilt begrijpen en evalueren, en dus vanuit een gedragsperspectief wilt beoordelen, dan is het AEC DISC-functieprofiel iets voor jou. Het is zeer relevant bij aanwerving of interne mobiliteit en zal je recruiters goed van pas komen.

Het DISC-vergelijkingsprofiel

Het AEC DISC-vergelijkingsprofiel brengt de natuurlijke en aangepaste profielen van een kandidaat en het te rekruteren functieprofiel samen.
Het belicht de raakvlakken en verschillen tussen de functie en de kandidaat of kandidaten. Een troef in recruitment …

Het DISC-teamprofiel

Om de dynamiek van je team te begrijpen, worden de profielen van elke medewerker verzameld in een AEC DISC-teamprofiel. Dit profiel is bijzonder nuttig bij toepassingen voor meer teamcohesie en synergie.

Een DISC-profiel voor elke toepassing!

Ongeacht je beroep (consultants, trainers, bedrijfscoaches, lifecoaches, recruiters, hr-managers enz.) en het gebruik is er een AEC DISC-profiel dat bij je prestaties past en deze versterkt. Al deze profielen worden beheerd en zijn online toegankelijk op het Arc En Ciel RH-platform dat je na je DISC-certificering wordt aangeboden.

DISC-profielen in verschillende talen

Om een relevant DISC-profiel op te stellen en er het maximale uit te halen, is het belangrijk om alles te begrijpen. Het is niet altijd gemakkelijk als je een vragenlijst in een vreemde taal beantwoordt. 
Heb je multiculturele klanten met internationaal personeel? Geen probleem!
De AEC DISC-vragenlijsten en AEC DISC-profielen zijn beschikbaar in een groot aantal talen.

Beschikbare talen voor de AEC DISC-vragenlijst

langues disponibles pour les profils Disc

Beschikbare talen voor de AEC DISC-profielen

Het DISC-profiel van de Kleurenmethode®/Arc-en-Ciel® is door de nauwkeurigheid en diepgang van de analyse een solide beheertool voor zichzelf, anderen en persoonlijke en professionele situaties maar toch gemakkelijk te begrijpen en te onthouden.